Các chuyên gia tin rằng có khoảng 10% dân số thế giới mắc chứng khó đọc

“Theo Hiệp hội Chứng khó đọc Vương Quốc Anh”

Tìm hiểu thêm Câu chuyện đời sống

Các chuyên gia tin rằng có khoảng 10% dân số thế giới mắc chứng khó đọc

“Theo Hiệp hội Chứng khó đọc Vương Quốc Anh”

Tìm hiểu thêm Câu chuyện đời sống

Lundberg và Reichenberg, 2000

Đối với một số trẻ em, rất khó để kiểm tra các mã chữ cái dẫn đến khó đọc và viết như nói lắp và đọc chậm. Nó có thể do di truyền và những đứa trẻ này gặp khó khăn lớn trong việc làm quen với chữ viết.

Snowling, 2000

 Họ có khoảng trí nhớ bình thường đối với thông tin hình ảnh, nhưng khoảng trí nhớ của họ đối với các mục bằng lời nói bị suy giảm đáng kể so với các đối tượng phù hợp với độ tuổi.

Mortimore, 2008

Các nghiên cứu đã chỉ ra các phản ứng cảm xúc hơn nữa đối với chứng khó đọc có thể bao gồm thiếu tự tin, thiếu tự tin, nhạy cảm với những lời chỉ trích, các vấn đề về hành vi, trốn học, rối loạn khả năng cạnh tranh, rút ​​lui, cô lập và đau tâm thần.

Chứng khó đọc

Điều quan trọng cần nhớ là suy nghĩ khác biệt có những mặt tích cực. Nhiều người mắc chứng khó đọc thể hiện thế mạnh trong các lĩnh vực như lý luận và trong lĩnh vực thị giác và sáng tạo.

Chứng khó đọc là gì?

Định nghĩa chứng khó đọc, các loại dyslexia phổ biến…

Chuẩn đoán

Dựa vào các bài test và các triệu chứng để đưa ra …

Phương pháp điều trị

Hiện nay có một số phương pháp điều trị phổ biến trên thế giới …

Tài liệu khoa học

Các phát minh, sáng chế có ích trong đời sống dyslexia…

Ý kiến chuyên gia

Lời khuyên của chuyên gia cho các học sinh bị dyslexia…

Đời sống Dyslexia

Tác động của chứng khó đọc lên đời sống thường ngày…

Số liệu thống kê

Những học sinh gặp khó khăn với việc đọc và đánh vần và thường đánh đố giáo viên và phụ huynh có thể mắc chứng khó đọc. Những học sinh này được hướng dẫn trong lớp giống như những học sinh khác nhưng tiếp tục gặp khó khăn với một số hoặc tất cả các khía cạnh của việc đọc và chính tả. Học sinh này có thể mắc chứng khó đọc.

Understanding Dyslexia | Số liệu báo cáo tháng 05/2017

10%

Là tỷ lệ phần trăm dân số dân số thế giới mắc chứng khó đọc ở mọi độ tuổi mà các chuyên gia, các hiệp hội về chứng khó đọc trên thế giới ước tính.

90%

May mắn thay, nghiên cứu cho thấy rằng khi giáo viên được đào tạo về cách xác định và can thiệp sớm chứng khó đọc, 90% trẻ mắc chứng khó đọc có thể được giáo dục trong lớp học hòa nhập thông thường.

89%

Là tỷ lệ phần trăm những người mắc chứng khó đọc bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, tổn thương lòng tự trọng, lo lắng và áp lực. Họ thường cảm thấy tức giận và xấu hổ do những tác động bởi chứng khó đọc.

Lời khuyên

10% dân số thế giới được cho là mắc chứng khó đọc, nhưng nó vẫn thường hiểu biết ở mức độ thấp. Với sự hỗ trợ phù hợp, thế mạnh và tài năng của những người mắc chứng khó đọc có thể thực sự tỏa sáng.

Trẻ em

Thông tin, tài nguyên và đào tạo để giúp cha mẹ đảm bảo con họ có thể phát huy hết tiềm năng.

Vị thành niên (16+)

Chứng khó đọc có thể có tác động đến nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi xem xét các vấn đề chung…

Hoạt động chuyên nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức trở nên thân thiện với chứng khó đọc và công nhận rằng đa dạng thần kinh có thể là một tài sản lớn ở nơi làm việc

Bài viết mới nhất