Câu chuyện Dyslexia

“Được chuẩn đoán chứng khó đọc sớm đã giúp tôi tránh được những mặc cảm về bản thân, tôi mạnh mẽ hơn.”

Blair Kenney | Cử nhân Tâm lý học

Câu chuyện của Blair

"

10% dân số thế giới được cho là mắc chứng khó đọc, đối diện với những sự khó khăn hàng ngày trong học tập và làm việc. Với sự hỗ trợ phù hợp, thế mạnh và tài năng của những người mắc chứng khó đọc có thể thực sự tỏa sáng. Hãy chia sẻ cho chúng tôi những câu chuyện, những kinh nghiệm vượt qua chứng khó đọc của bạn. Điều này sẽ giúp rất nhiều người có thể dần cải thiện và chiến thắng chứng khó đọc.

Đội ngũ Dyslexia Vietnam

Tháng 08/2020

Gửi cho chúng tôi chia sẻ của bạn

Câu chuyện của tôi

Group chứng khó đọc