Bài test tự chẩn đoán chứng khó đọc ở người lớn

Tự chẩn đoán chứng khó đọc ở người lớn

Bài test kiểm tra chứng khó đọc ở người lớn sẽ không cung cấp đủ thông tin để chẩn đoán, nhưng nó có thể mang lại sự hiểu biết về bản thân tốt hơn và quyết định xem có cần phải gặp bác sĩ hay không.

Dưới đây là những câu hỏi được cho là để phát hiện chứng khó đọc. Ở mỗi dòng, bạn có thể chọn số điểm của mình và cuối cùng cộng tổng điểm lại. Đối với mỗi câu hỏi, hãy khoanh tròn số trong ô gần đúng với câu trả lời của bạn nhất.

Bài test dấu hiệu chứng khó đọc ở người lớn

Kết quả từ bài kiểm tra

Một điều thú vị từ bài kiểm tra là ở một số câu hỏi, câu trả lời được cho là đặc điểm của người lớn mắc chứng khó đọc, thường được tìm thấy trong câu trả lời của những người không mắc chứng khó đọc. 

Điều quan trọng cần nhớ là bài kiểm tra này không cấu thành việc đánh giá trở ngại của một người. Nó chỉ là dấu hiệu của một số phạm vi mà bạn hoặc người mà bạn đang đánh giá có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, bảng câu hỏi này có thể cung cấp nhận thức tốt hơn về bản chất của trở ngại của một cá nhân và có thể chỉ ra rằng việc đánh giá chuyên môn thêm sẽ rất hữu ích.

Dù chúng tôi nhấn mạnh rằng đây không phải là một công cụ chẩn đoán, nhưng nghiên cứu cho thấy những điều sau:

Tổng điểm thấp hơn 45 – Có thể không mắc chứng khó đọc

Kết quả nghiên cứu: không có cá nhân nào được chẩn đoán là mắc chứng khó đọc qua đánh giá đầy đủ đạt điểm dưới 45 và do đó có lẽ nếu bạn đạt dưới 45 điểm thì bạn sẽ không mắc chứng khó đọc.

Tổng điểm từ 45 đến 60 – Cho thấy dấu hiệu tương đồng với chứng khó đọc trung bình

Kết quả nghiên cứu: hầu hết những người thuộc nhóm này cho thấy dấu hiệu ít nhất là chứng khó đọc trung bình. Tuy nhiên, một số người trước đây không được chẩn đoán mắc chứng khó đọc (cũng có thể là không phát hiện ra và không được chẩn đoán) lại rơi vào trường hợp này.

Tổng điểm hơn 60 – Dấu hiệu tương đồng với chứng khó đọc mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng

Kết quả nghiên cứu: tất cả những người đạt điểm trên 60 đều được chẩn đoán là mắc chứng khó đọc mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng. Do đó, chúng tôi cho rằng tổng điểm lớn hơn 60 tương đương với chứng khó đọc mức trung bình hoặc nặng.

Xin lưu ý rằng đây không nên được coi là đánh giá về trở ngại của một người. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình tồn tại một vấn đề giống chứng khó đọc, bạn nên xin thêm lời khuyên.

Nguồn: Hiệp hội chứng khó đọc Singapore

Nếu như bạn hay con em của bạn đang có dấu hiệu của chứng khó đọc. Và bạn đang mong muốn sự giúp đỡ, tư vấn cách điều trị hội chứng này. Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Group chứng khó đọc