Chứng khó đọc và xã hội

Với các biện pháp can thiệp sớm bởi các giáo viên được đào tạo về chứng khó đọc và sự quản lý của nó trong suốt chương trình học, học sinh mắc chứng khó đọc có thể tránh rơi vào trầm cảm và vòng xoáy thất bại.

Các kết quả hình ảnh MRI (Cộng hưởng từ) cho thấy não của những người mắc chứng khó đọc phát triển và hoạt động theo một cách khác. Năng lực rõ ràng của họ về tư duy trực quan và trí tưởng tượng dẫn đến khả năng phát minh và sáng tạo. Một số người mắc chứng khó đọc, được tạo cơ hội và sự khuyến khích để kiểm soát chứng khó đọc của họ và chiến thắng nó, trở thành những người nổi tiếng trong lĩnh vực của họ, như John Chambers, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Cisco Systems Inc.

Nhưng hiện tại, nhiều học sinh mắc chứng khó đọc vẫn chưa được chẩn đoán trong suốt thời gian học ở trường. Họ phải đối mặt với sự khốn khổ của thất bại sớm trong cuộc đời của họ. Động lực học tập của họ nhanh chóng bị tắt khi họ không còn lòng tự trọng và không được khuyến khích trong khả năng của mình, họ bị những giáo viên ít biết về cách điều chỉnh cách giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của những người học này là lười biếng hoặc gây rối.

Nếu không có sự xác định và can thiệp hiệu quả, tác động của chứng khó đọc có thể rất đáng kể và lâu dài không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với xã hội nói chung.

Những ảnh hưởng lâu dài của chứng khó đọc đối với thanh thiếu niên bao gồm thất học, trầm cảm, tăng nguy cơ tự tử, phạm pháp và tái phạm.

Nếu không có đủ kỹ năng đọc viết để đọc các biển báo, điền vào các mẫu đơn hoặc viết email, việc hòa nhập xã hội là điều nằm ngoài khả năng của những người trẻ mắc chứng khó đọc, những người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống phụ thuộc vào xã hội.

Các cuộc khảo sát cho thấy trong số tỷ lệ cao những người mù chữ trong tù, một số lượng không tương xứng sẽ mắc chứng khó đọc.

Ở những nước hạn chế về dịch vụ công, giáo dục trở thành một thứ xa xỉ mà chỉ những người giàu mới có thể mua để cứu con cái họ khỏi nạn mù chữ suốt đời. Điều này trái ngược với Điều 26 của Tuyên ngôn Nhân quyền được Liên hợp quốc thông qua, trong đó nói rằng mọi người đều có quyền được giáo dục miễn phí, bắt buộc, ít nhất là ở các giai đoạn tiểu học và cơ bản và nền giáo dục đó “sẽ được hướng tới sự phát triển đầy đủ của nhân cách con người… ”

Ngay cả ở những nước giàu có, nơi giáo dục công lập dành cho trẻ em thuộc mọi thành phần, nguồn lực chênh lệch có thể để lại khoảng trống lớn trong các dịch vụ dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Nếu muốn đạt được bình đẳng cá nhân và thành công xã hội, học sinh thuộc mọi quốc tịch và tầng lớp xã hội phải được tiếp cận với các giáo viên được đào tạo để nhận ra và giải quyết những khó khăn trong học tập như chứng khó đọc.

 

Nguồn: Dyslexia and Literacy International

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Group chứng khó đọc